碎叶城西秋月团

  • A+
所属分类:旧体诗
摘要

我要诗词网收录碎叶城西秋月团,原文赏析:,烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。(独坐 一作:独上)更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。 琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。撩乱边愁听…感谢您关注碎叶城西秋月团。

原文赏析:,

烽火城西百尺楼,黄昏独坐海风秋。(独坐 一作:独上)

更吹羌笛关山月,无那金闺万里愁。

琵琶起舞换新声,总是关山旧别情。

撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。

关城榆叶早疏黄,日暮云沙古战场。

表请回军掩尘骨,莫教兵士哭龙荒。

青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。

前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。

胡瓶落膊紫薄汗,碎叶城西秋月团

明敕星驰封宝剑,辞君一夜取楼兰。

玉门山嶂几千重,山北山南总是烽。

人依远戍须看火,马踏深山不见踪。

,拼音解读:,

fēng huǒ chéng xī bǎi chǐ lóu ,huáng hūn dú zuò hǎi fēng qiū 。(dú zuò yī zuò :dú shàng )

gèng chuī qiāng dí guān shān yuè ,wú nà jīn guī wàn lǐ chóu 。

pí pá qǐ wǔ huàn xīn shēng ,zǒng shì guān shān jiù bié qíng 。

liáo luàn biān chóu tīng bú jìn ,gāo gāo qiū yuè zhào zhǎng chéng 。

guān chéng yú yè zǎo shū huáng ,rì mù yún shā gǔ zhàn chǎng 。

biǎo qǐng huí jun1 yǎn chén gǔ ,mò jiāo bīng shì kū lóng huāng 。

qīng hǎi zhǎng yún àn xuě shān ,gū chéng yáo wàng yù mén guān 。

huáng shā bǎi zhàn chuān jīn jiǎ ,bú pò lóu lán zhōng bú hái 。

dà mò fēng chén rì sè hūn ,hóng qí bàn juàn chū yuán mén 。

qián jun1 yè zhàn táo hé běi ,yǐ bào shēng qín tǔ gǔ hún 。

hú píng luò bó zǐ báo hàn ,suì yè chéng xī qiū yuè tuán 。

míng chì xīng chí fēng bǎo jiàn ,cí jun1 yī yè qǔ lóu lán 。

yù mén shān zhàng jǐ qiān zhòng ,shān běi shān nán zǒng shì fēng 。

rén yī yuǎn shù xū kàn huǒ ,mǎ tà shēn shān bú jiàn zōng 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: